Uslovi korišćenja

Opšti komercijalni uslovi

Uvod

Ako nastavite da pregledate i koristite ovu veb stranicu, slažete se da ćete se pridržavati sledećih Uslova i pravila korišćenja veb stranice, koji zajedno sa našom Politikom privatnosti uređuju odnos Inside Out sa vama u vezi sa ovom veb lokacijom. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih uslova i odredbi, nemojte koristiti našu veb stranicu.

Inside Out je brend internet prodavnice koja se nalazi na https://insideoutdigitalmarketing.com/, a u vlasništvu je Agencije Inside Out, registrovana adresa Ljubićska 16/3, 3400 Kragujevac, Republika Srbija. PIB: 109178690, MB: 63988154. Registrovan u Agenciji za privredne registre, filijala u Kragujevcu. e-pošta: info@insideoutdigitalmarketing.com.

Sledeća terminologija odnosi se na ove Uslove i odredbe, Politiku privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti i bilo koji ili sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ odnosi se na vas, osobu koja pristupa ovoj veb lokaciji i prihvata uslove kompanije. „Inside Out“, „Agencija“, „Mi sami“, „Mi“ i „Mi“, odnosi se na našu Agenciju. „Stranka“, „Stranke“ ili „Mi“ odnosi se i na Klijenta i na nas same, ili na Klijenta ili na nas same.

Divi je registrovani zaštitni znak kompanije Elegant Themes, Inc. Ova veb lokacija nije povezana niti je podržana od strane kompanije Elegant Themes.

 

Izjava o privatnosti

Posvećeni smo zaštiti vaše privatnosti. Da bismo zaštitili vašu privatnost, nećemo distribuirati vaše detalje trećim licima, osim ako to zakon ne zahteva. Bilo koja informacija prikupljena od pojedinačnih kupaca koristi se samo za ovlašćene zaposlene u kompaniji. Stalno pregledamo naše sisteme i podatke kako bismo našim kupcima osigurali najbolju moguću uslugu. Vaše podnošenje ličnih podataka putem prodavnice regulisano je našom Politikom privatnosti i Politikom kolačića.

 

Ugovor o narudžbi proizvoda

Naši proizvodi i usluge prodaju se odraslima starijim od osamnaest (18) godina. Nastavljanjem kupovine putem naše veb stranice, potvrđujete da ste: zakonski sposobni da sklopite obavezujuće ugovore; imate najmanje 18 godina; pročitali ste ove uslove prodaje, u potpunosti ih razumete i slažete se sa njima.

 

Licenciranje proizvoda

Svi naši proizvodi (plaćeni ili besplatni) mogu se neograničeno koristiti za ličnu ili komercijalnu upotrebu. Pristajete da preuzimate i koristite naše proizvode (plaćene ili besplatne) u svoje svrhe ili za projekte samo u ime klijenata. Takođe se slažete da nećete samostalno prodavati, podlicencirati ili ponovo prodavati ove proizvode radi zarade, niti kao deo projekta bilo kome drugom.

Ništa vam u ovim uslovima prodaje ne daje druga prava osim onih koja su ovde izričito navedena. Svako kršenje ovih uslova sprovodiće se u punoj meri zakona. Neki od naših proizvoda koje prodaje Inside Out mogu sadržati dodatne uslove licenciranja ili uslove korišćenja u okviru preuzimanja kojih se kupac ovime pristaje pridržavati.

 

Dostava proizvoda

Račun ćete dobiti e-poštom nakon što smo uspešno obradili uplatu. Potvrda e-pošte takođe sadrži vezu za preuzimanje vašeg kupljenog proizvoda. Po želji kupljeni proizvod možete i da preuzmete tako što ćete se prijaviti na nalog kreiran za vas tokom procesa kupovine.

Ako ne dobijete e-poštu koja sadrži vaše podatke, možete nas kontaktirati e-poštom info@insideoutdigitalmarketing.com.

Datoteke ćete moći da preuzmete sve dok imate valjan pristup svom nalogu.

 

Slika korišćena u našim proizvodima

Slike korišćene u proizvodima treba da budu samo čuvari mesta. Morate pronaći svoje relevantne slike da biste proizvode napravili vlastitim.

Inside Out ulaže najveću pažnju da koristi samo slike bez autorskih prava. Međutim, klijent je odgovoran ako koristi iste slike, iako se preporučuje da to ne čine, kako bi se osiguralo da slike nisu zaštićene autorskim pravima. Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakvo moguće kršenje autorskih prava u smislu upotrebe slika.

 

Skripta zdesna nalevo (RTL)

Proizvodi Inside Out-a ne podržavaju RTL (skripta zdesna nalevo).

 

Podrška

Pružićemo besplatnu podršku, osim prilagođavanja visokog i srednjeg nivoa. Podrška za sve proizvode koji se plaćaju dostupna je samo uz aktivan nalog / pretplatu. Besplatni proizvodi nisu odgovorni za besplatnu podršku. Kompanija prodaje i distribuira sve proizvode „onakve kakvi jesu“, bez podrazumevanog značenja da će funkcionisati tačno onako kako biste želeli ili da će biti kompatibilni sa svim komponentama i dodacima nezavisnih proizvođača.

Ne pružamo podršku za pojedinačna prilagođavanja naših proizvoda. Besplatna podrška uključuje: postavljanje ispravne replike objavljenog demo-a proizvoda; uvoz demo sadržaja.

Naša podrška NE ​​uključuje:

  • Promene podrazumevanog izgleda i koda
  • Izmene u CSS / tabelama stilova
  • Rešavanje sukoba dodatnih komponenata ili dodataka

 

Plaćanje i cene

Prihvatamo trenutno plaćanje putem opšte uplatnice ili putem predračuna, koje su jedini trenutni načini plaćanja na našoj veb lokaciji.  Sva roba ostaje u vlasništvu Agencije dok se u potpunosti ne plati.

Inside Out zadržava pravo da modifikuje, menja, otkazuje ili nadograđuje teme i druge proizvode bez prethodnog obaveštenja ili pristanka. Cene svih proizvoda mogu se promeniti bez prethodne najave ili pristanka.

 

Politika povrata

Zbog prirode roba i usluga koje se nude na ovoj veb lokaciji, tj. softvera za prodaju do i uključujući teme i usluge dizajna veb stranica, zadržavamo pravo da ne ponudimo povraćaj novca jer povraćaj robe nije moguć. Verujemo u svoje proizvode i stojimo iza njih, ali shvatamo da oni ne mogu stalno da funkcionišu savršeno za sve. U ovom trenutku je jasno postavljeno da je potrebno neko znanje o WordPress-u i veštinama vezanim za veb da bismo u potpunosti iskoristili prednosti naših proizvoda i usluga, osim ako nije drugačije naznačeno.

Povrat novca biće ponuđen po sopstvenom nahođenju i mora u potpunosti ispunjavati sve sledeće uslove:

  • U roku ste od prvih 30 dana od kupovine dečje teme ili drugog proizvoda.
  • Povrat novca neće biti odobren nakon prvih 30 dana prvobitne kupovine.
  • Ne možete koristiti bilo koju digitalnu robu u bilo kom obliku kada ste zatražili i primili povraćaj sredstava. To će se tada smatrati kršenjem autorskih prava i biće podložno pravnom postupku.

 

Raskid sporazuma i politika povrata

I kupac i mi imamo pravo da raskinemo bilo koji ugovor o uslugama iz bilo kog razloga, uključujući prestanak usluga koje su već u toku. Povrat novca se neće nuditi ako se smatra da je usluga započeta i da je u toku. Svaki novac koji nam je plaćen i predstavlja plaćanje u vezi sa pružanjem neiskorišćenih usluga, biće vraćen.

Kupovinom tema ili drugih proizvoda sa naše veb stranice, pristajete na ovu politiku povrata novca i odričete se svih prava da je podvrgnete bilo kakvim pitanjima, presudama ili pravnim radnjama.

 

Izuzeća i ograničenja

Informacije na ovoj veb lokaciji se pružaju „kakve jesu“ i podložne su promenama bez najave.

U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, isključujemo sve izjave i garancije u vezi sa ovom veb lokacijom i njenim sadržajem ili koje pruža ili može pružiti bilo koje povezano lice ili bilo koja treća strana, uključujući i netačnosti ili propuste na ovoj veb lokaciji i / ili literatura kompanije; i isključuje svaku odgovornost za štetu nastalu kao rezultat ili u vezi sa vašom upotrebom ove veb stranice. To uključuje, bez ograničenja, direktni gubitak, gubitak posla ili dobiti (bez obzira da li je gubitak takve dobiti bio predviđen, nastao je uobičajenim tokom ili ste ovu kompaniju savetovali o mogućnosti takvog potencijalnog gubitka), prouzrokovanu štetu na vaš računar, računarski softver, sisteme i programe i podatke na njima ili bilo koju drugu direktnu ili indirektnu, posledičnu i slučajnu štetu.

Gore navedena izuzeća i ograničenja važe samo u meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno. To ne utiče ni na jedno zakonsko pravo potrošača.

 

Dostupnost

Ako nije drugačije naznačeno, usluge navedene na ovoj veb lokaciji dostupne su na globalnoj osnovi. Sva oglašavanja su namenjena globalnom tržištu. Vi ste jedini odgovorni za procenu podobnosti za određenu svrhu svih preuzimanja, programa i teksta dostupnih putem ove veb lokacije. Redistribucija ili objavljivanje bilo kog dela ove veb stranice ili njenog sadržaja je zabranjeno, uključujući takve uokvirivanjem ili drugim sličnim ili bilo kojim drugim sredstvima, bez izričitog pismenog pristanka Agencije. Agencija ne garantuje da će usluga sa ove veb lokacije biti neprekinuta, pravovremena ili bez grešaka, iako je pružena po najboljim mogućnostima. Korišćenjem ove usluge time obeštećujete ovu kompaniju, njene zaposlene, agente i pridružene kompanije od bilo kakvih gubitaka ili štete, na bilo koji način, ma kako nastali. Svi proizvodi dostupni na našoj veb stranici insideoutdigitalmarketing.com vlasništvo su Inside Out. Polaganje prava na bilo koju vrstu intelektualnog ili isključivog prava vlasništva nad našim proizvodima je strogo zabranjeno. Naši proizvodi se pružaju „takvi kakvi jesu“ bez bilo kakvih garancija, bilo da su izražene ili podrazumevane. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, direktne, indirektne, posebne, slučajne ili posledične štete ili gubitke koji nastanu usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe našeg proizvoda.

Inside Out nije odgovoran u slučaju privremene nemogućnosti pristupa veb lokaciji i uslugama dostupnim putem Interneta utvrđenih uzrocima koji se mogu pripisati referentnim dobavljačima ili drugim mrežnim anomalijama. Stoga te okolnosti ne predstavljaju kršenje ugovora o delu sajta.

 

Garancija

Naši proizvodi koje prodaje i distribuira Inside Out rade se u nadi da će biti korisni, ali bez ikakvih garancija; bez čak i podrazumevane garancije prodajnosti ili pogodnosti za određenu namenu.

Koliko god WordPress pravilno funkcionisao na čistoj instalaciji, Inside Out garantovano funkcioniše na čistoj instalaciji minimalne, stabilne i potrebne verzije WordPress-a za Inside Out i njene proizvode. Budući da je broj i raznolikost dodataka nevelik i širok, ne garantujemo da će dodatak, podređena tema ili paket izgleda funkcionisati sa svim nezavisnim dodacima, temama ili pregledačima bilo koje vrste. Ne preuzimamo odgovornost i nećemo biti odgovorni za bilo kakve sukobe ili probleme kompatibilnosti koji se mogu pojaviti zbog softvera treće strane. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za gubitak podataka usled instaliranja ili upotrebe naših proizvoda. U slučaju sukoba sa softverom nezavisnih proizvođača, mi možemo pružiti podršku po svom nahođenju.

Svi proizvodi imaju svoje ispravne zahteve na stranici proizvoda ili u opisu proizvoda.

 

Veze do drugih veb lokacija

Ova veb lokacija s vremena na vreme može sadržati hiperveze do drugih veb lokacija. Takve veze se pružaju samo radi pogodnosti i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj i održavanje ili poštovanje privatnosti bilo koje povezane veb stranice. Ne nadgledamo i ne pregledamo sadržaj veb lokacija drugih strana na koje se vodi ova veb lokacija. Mišljenja izražena ili materijal koji se pojavljuje na takvim veb lokacijama ne delimo i ne podržavamo nas i ne bismo trebali smatrati objavljivačem takvih mišljenja ili materijala. Imajte na umu da nismo odgovorni za prakse privatnosti ili sadržaj ovih veb lokacija. Podstičemo naše korisnike da budu svesni kada napuste našu veb lokaciju i pročitaju izjave o privatnosti ovih veb lokacija. Pre nego što im otkrijete bilo kakve lične podatke, trebalo bi da procenite sigurnost i pouzdanost bilo koje druge veb lokacije povezane sa ovom veb lokacijom ili kojoj se pristupa putem ove veb lokacije. Ova kompanija neće prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na bilo koji način, ma kako god prouzrokovan kao rezultat vašeg otkrivanja ličnih podataka trećim stranama.

Veze sa našeg veb sajta do spoljnih sajtova mogu biti partnerske veze, što znači da zarađujemo proviziju ako kupujete sa te veze.

Jednom kada ste koristili ove veze da biste napustili našu veb lokaciju, imajte na umu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tom drugom veb lokacijom. Stoga ne možemo biti odgovorni za zaštitu i privatnost bilo kojih informacija koje pružite tokom posete takvim veb lokacijama i takve veb lokacije nisu regulisane ovom izjavom o uslovima korišćenja. Trebali biste biti oprezni i pogledati izjavu o privatnosti koja se odnosi na dotičnu veb lokaciju.

 

Autorsko pravo

Sve informacije, podaci, članci, uređivački sadržaj, proizvodi, slike, grafike, audio i video datoteke, crteži i, uopšte, materijal prikazan i objavljen na veb lokaciji vlasništvo su Inside Out ili autora članaka i zaštićen zakonima o industrijskoj i / ili intelektualnoj svojini. Kupac se slaže da neće kopirati, menjati, stvarati izvedena dela ili na bilo koji drugi način, bez izričitog odobrenja Inside Out-a.

 

Nadležnost

Svaki spor u vezi sa primenom, izvršenjem, tumačenjem i kršenjem ovih Uslova podleže nadelžnosti Osnovnog suda u Kragujevcu, Republika Srbija.

 

Obaveštavanje o promenama

Agencija zadržava pravo da povremeno menja ove uslove kako smatra potrebnim, a vaše dalje korišćenje veb stranice označava vaše prihvatanje bilo kakvog prilagođavanja ovih uslova. Vaša je odgovornost da povremeno proveravate ovu stranicu radi promena.

 

Kontakt informacije

Pitanja o Odredbama i uslovima možete uputiti e-poštom na info@insideoutdigitalmarketing.com.